InformatieEen dag in MKC Mozaïek's Morgens om kwart over acht zoekt de leerkracht een plekje bij de ingang van de unit. De kinderen druppelen één voor één de klas binnen. Na een kort praatje met de leerkracht gaat het kind op zoek naar het eerste werkje van de dag. Als om half negen de ouders weg zijn, zijn de kinderen binnen. Na een paar minuten hebben de meeste kinderen een werkje gepakt en daalt de rust neer. De kinderen werken alleen of in kleine groepjes. Ze kunnen dat in de eigen groep doen, maar ook in de rest van de unit.

Als je rond loopt zul je zien dat er zeer veel verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Zo zit naast het meisje dat een wiskundesom met materiaal uitrekent een jongen een prehistorische beker van klei te maken.
werken in de middenbouw

Naast deze kinderen zie je een leerling aan een werkstuk over olifanten werken terwijl een meisje een instructielesje krijgt van de leerkracht. Kinderen die een werkje af hebben brengen alle materialen terug naar de kast en zoeken volgens de planning van die dag een nieuw werkje. Soms helpen kinderen elkaar, waardoor al met al een heel levendig maar toch geordend geheel ontstaat.

De leerkracht loopt volgens een vast patroon rond (de zgn. 'ronde') en geeft lesjes, observeert en stimuleert.Tussen de middag eten de kinderen onder begeleiding van de leerkracht (en in de onderbouw met hulp van een ouder) in de klas hun meegebrachte lunch op en gaan dan een half uurtje buiten spelen. Ook 's middags wordt er individueel gewerkt of in kleine groepjes. Daarnaast worden er kosmische -/ gymnastiek-/ of leefstijllessen gegeven.

Om 14.40 uur worden de taakjes gedaan (de klas wordt met elkaar opgeruimd) , waarna de kinderen om 14.45 uur naar huis gaan.