Doe ff gezond
Alle kinderen ,van peuter t/m bovenbouwer, doen dit jaar en de volgende jaren mee aan 
DOE FF GEZOND.
Dit is een project van 5 jaar dat georganiseerd en gefinancierd wordt door de gemeente Dordrecht i.s.m. GG&GD, het sportbedrijf, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en een aantal bedrijven die dit inititatief met (gezonde) hapjes en drankjes steunt.

De bedoeling van het project is om, de toenemende ongezonde leefstijl van jongeren te keren. Men wil er in 5 jaar voor zorgen dat iedereen in de wijk zich inzet om gezond eten en bewegen bij jongeren te stimuleren.

Wat betekent dat in de praktijk voor het MKC Mozaiek ?
Dat wij dit initiatief van harte steunen en zoveel mogelijk meedoen met de activiteiten die worden opgezet.

Voor 0-6 jarigen houdt dit o.a. het volgende in:

Workshop ‘eetplezier en beweeg- kriebels voor ouders’. Deze workshop wordt door een diëtist (vaak samen met een beweegconsulent of opvoeddeskundige) georganiseerd om jonge ouders voor te lichten over het belang van gezonde voeding en voldoende beweging.

Deskundigheidsbevordering. Voor professionals die veel met de doelgroep 0-­6 jaar werken (bijvoorbeeld medewerkers van consultatiebureaus en peuterspeelzalen), zijn er trainingen en cursussen waarin het thema ‘voeding en bewegen’ centraal staat.

Kleutergym. Onder leiding van een professional maken kinderen uit de groepen 1 en 2 spelenderwijs kennis met de grond­ vormen van bewegen. Hiermee wordt een brede basis gelegd, waar kinderen op latere leeftijd in tal van sporten voordeel uit halen.


Voor de 6-13 jarigen:

Op deelnemende scholen vindt een mix aan programma’s plaats: sport­consulent op school, beleidsondersteuning bij voeding en bewegen, fittesten voor de leerlingen vanaf groep 3 waarin de leefstijl, de motoriek en gezondheid worden gemeten en gastlessen over gezonde voeding.

Doe ff gezond in de wijk. aanvullend op het voeding­ en beweegprogramma op en rondom de school wordt een beweeg­ programma voor de wijk samengesteld.

Het wijkaanbod bestaat uit zeven satellietclubs die gevestigd zijn in Dordrecht-­West. Zij verzorgen wekelijks trainingen, direct na schooltijd en in de buurt van de school.

Wijksportclubs. aanvullend op de satelliet­ clubs organiseert de wijksportclub voor alle kinderen in de wijk diverse sport-­ en spelactiviteiten.