Voorschool en Dagopvang


Naast onderwijs voor 4 tot 13 jarigen is er ook opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
We hebben dagopvang voor deze jongste groep; elke dag van 7.00 uur tot 18.30 uur, maar ook voorschool voor kinderen vanaf 2 jaar. Zij kunnen 4 dagdelen per week spelen.
De dagopvanggroep en voorschool zullen nauw met elkaar samenwerken, want ook hier wordt gewerkt met een doorgaande lijn op alle gebied. 
Kinderen spelen en leren van en met elkaar in een voorbereide omgeving die uitdaagt en waarin uw kind de wereld kan ontdekken. Zie verder ook informatie bij De Groepen.

Wilt u meer weten over aanmelden ? Ga voor de dagopvang naar: www.prokino.nl
Ga voor de voorschool naar: SDK Voorschool