GroepenDagopvang


Het kinderdagverblijf van Prokino zit in de school zelf waar ook de BSO van Prokino is gevestigd. Prokino biedt flexibele, professionele opvang van kwaliteit. Uw kind kan bij ons kinderdagverblijf opgevangen worden tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Deze groep biedt plaats aan maximaal zestien kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op deze locatie in Mozaïek werkt Prokino met een verticale groep. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Zo stimuleren ze elkaar en leren ze van elkaar. Binnen het MKC wordt gewerkt met een doorgaande leerlijn. De visie op opvoeding en onderwijs is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori. De pedagogisch medewerksters hebben allemaal het certificaat ' Montessorileidster dagopvang/bso ' behaald.


Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met :

Mayries Maria

Leidinggevende Prokino MKC

Telnr. 06 12919030 of kantoor 078 6485555

of kijk op Dagopvang Prokino

Peutergroepen (voorschool)

Sinds januari 2012 is onze peutervoorschool onderdeel van MKC MozaïeK, georganiseerd door SDK kinderdagverblijven. Samen met het team van de basisschool werken wij aan een doorgaande lijn zodat de overgang van peutervoorschool naar groep 1 zo soepel mogelijk verloopt. We werken uiteraard vanuit de visie van het montessorionderwijs met de daarbij behorende montessorimaterialen. De leidsters zijn inmiddels allemaal geschoold en zijn vol enthousiasme aan het werk op de groepen.
Wij werken met zogenaamde VVE-groepen. Dat wil zeggen dat de peuters 4 keer per week mogen komen. Er staan altijd 2 gediplomeerde leidsters op de groep, met eventueel een stagiaire of vrijwilligster. Ook het materiaal is met zorg gekozen zodat de peuters zich op alle gebied kunnen ontwikkelen. Bij het ondersteunen en begeleiden van de peuters houden wij altijd rekening met de interesses van het kind en proberen wij spelenderwijs de ontwikkeling van de peuters te stimuleren.


Door de nauwe samenwerking met de onderbouw is de overstap naar groep 1 meestal geen probleem. Wij maken van alle peuters een dossier. Dit gaat mee naar groep 1 zodat ze daar kunnen aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind.

Belangrijkste blijft natuurlijk dat de peuters met veel plezier en vol vertrouwen naar de peutervoorschool komen!Nieuwsgierig? Kom gerust een keertje binnenlopen!
Meer informatie ? Ga naar: Voorschool SDK


Onderbouw


Groep 1 en 2
De jongste en oudste kleuters zitten in MKC Mozaïek in dezelfde groepen. We weten dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en stimuleren. Hoe ziet zo'n dag er nou eigenlijk uit ?Lees hier het verhaal van een onderbouwkind:


Als u op de link hieronder klikt, dan stellen de groepen zich zelf aan u voor !


-Groep Shirley en Angelique


- Groep Hanneke en Angelique


- Groep Diane


- Groep Vicky 
Middenbouw

Groep 3,4 en 5

In de middenbouwgroepen zitten de kinderen van 6 t/m 8 jaar bij elkaar. Het belangrijkste kenmerk van deze leeftijdsgroep is dat het kind ontdekt dat de wereld groter is dan thuis, school en eventueel de opvang. Het kind raakt geïnteresseerd in alles wat erom hem heen gebeurt. Daarom is het in deze fase belangrijk dat het kind veel informatie krijgt en ontdekt over die wereld om hem heen. Hoe ziet die wereld er op school uit ?
Lees er hier over.


- Groep Erica en Pia

- Groep Pia en Alexandra

- Groep Kirsten en Marlies

-Groep Marcel
Bovenbouw

Groep 6 t/m 8

Rond een jaar of 9 is er weer een verandering zichtbaar in de ontwikkeling van het kind. Ouders en leerkrachten zijn niet meer het belangrijkst maar het kind wil onderdeel zijn van een groep. Dat is zijn weg naar onafhankelijkheid, naar groot worden. Kinderen komen naar school om elkaar te ontmoeten, samen dingen te ontdekken, te  praten, te doen.
Lees verder..


In het Montessori Kindcentrum is Prokino aanwezig met buitenschoolse opvang (4-12 jaar) en vanaf 1 september 2014 een dagopvang groep (0-4 jaar).
De kinderen worden hier opgevangen voor en na school en natuurlijk ook in de vakanties.
De pedagogisch medewerkers zijn allemaal gediplomeerd en hebben een montessori-opleiding gevolgd. Ook beschikken zij over voldoende werkervaring.

De bso groep
De BSO opvang wordt binnen het Montessori Kind Centrum door Stichting Prokino verzorgd. Stichting Prokino staat bekend om haar flexibele contractmogelijkheden. De BSO van Prokino zit in de school zelf waardoor de kinderen in hun veilige, vertrouwde omgeving blijven. De kinderen kunnen daardoor ook gemakkelijk zelf naar de BSO lopen of worden opgehaald door hun vaste pedagogisch medewerker van de BSO. Bij binnenkomst krijgen de kinderen wat eten en drinken om bij te komen van de schooldag. Daarna kunnen ze vrij spelen of doen we met de hele groep een activiteit. We maken ook uitstapjes in de omgeving naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, het bos, de natuur en/of speeltuin of een sportactiviteit.
Het is mogelijk om aan het eind van de middag een warme maaltijd te nuttigen.

Bij de buitenschoolse opvang werken we vanuit de montessori-gedachte. Er is een gezamenlijke visie over opvoeding en onderwijs voor kinderen vanaf 0 jaar.

De kinderen geven een hand bij binnenkomst en vertrek van de groep. Ook mogen ze zelf hun drinken maken en fruit snijden. Ze kiezen zelf een activiteit uit zoals knutselen, spelletjes doen of een boek lezen op de bank. De medewerkers begeleiden hen hierin.

Als het weer het toelaat gaan we zo veel mogelijk naar buiten, naar het park, de kinderboerderij of de speeltuin, waar ze zich kunnen uitleven. In de vakanties organiseren we leuke activiteiten en ook uitstapjes.
Ook mogen de kinderen van de bso gebruik maken van de atelier activiteiten die georganiseerd worden door Stichting ToBe. 

De openingstijden zijn van 7.00-18.30 uur. Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met

Mayries Maria

Leidinggevende Prokino MKC

Telnr. 06 12919030 of kantoor 078 6485555

of kijk op www.prokino.nl