Bovenbouw


De bovenbouw

bovenbouw
Groep 6 t/m 8

In de bovenbouw zitten we met groep 6, 7 en 8 bij elkaar.

We beginnen de dag altijd met het maken van een planning voor rekenen, taal, spelling en weektaken. Ook plannen we in wanneer we werken aan kunst of techniek.

Daarna gaat iedereen zelf aan het werk. De leerkracht loopt rond en geeft individuele lesjes en helpt even als het niet lukt. We hebben elke dag ook wel een groepslesje, in een klein groepje, bijvoorbeeld een reken- of spellingles. De kosmische lessen en begrijpend lezen, Nieuwsbegrip, krijgen we met z’n allen tegelijk.

Twee keer in de week hebben we gym. Op dinsdag krijgen we les van Els, onze gymjuf. Op donderdag zijn er vaak mensen van sportverenigingen, die een training komen geven. Zo leren we heel veel sporten kennen.

Om de week krijgen we muziekles van Yvette.

Bij de kosmische lessen werken we een aantal weken aan een thema, bijvoorbeeld de Grieken en de Romeinen , de Indianen of de Nieuwste Tijd, zoals de Tweede Wereldoorlog.

De muzieklessen van Yvette en de kunstopdrachten hebben altijd met dit thema te maken.

Bij elk thema krijgen we les van iemand van ToBe, bijvoorbeeld Afrikaanse dans, fotografie, een Vikingschild maken of naar een museum.

Als je in groep 8 zit, dan komt Truus 1x per week en dat is onze HVO-juf (Humanistisch Vormingsonderwijs). We praten met haar over allerlei onderwerpen, zoals geloof, pubertijd, naar het voortgezet gaan.

We werken niet alleen maar, we hebben ook af en toe een feestje!

Vier keer per jaar mogen we zelf met een klein groepje een klassenmiddag organiseren: een thema bedenken, een programma in elkaar zetten, boodschappen doen en er een gezellige middag van 
maken. 
Twee keer per jaar gaan de leerkrachten van ons aan de slag. 
bovenbouwfeest
Zij organiseren een feestavond, kiezen hiervoor een thema, 
toveren de hal om in een feestzaal en iedereen is verkleed. 


En tot slot: elk schooljaar beginnen wij met een introductiekamp. We gaan dan vier dagen met de hele bovenbouw naar een boerderij of naar huisjes. Daar gaan we sporten, allerlei spellen spelen, een beetje slapen en vooral veel plezier maken met elkaar.