Uitstroom groep 8


Uitstroom groep 8


Ieder jaar is een groep kinderen klaar om de basisschool te verlaten. Voor hen staat het nieuwe avontuur, het voortgezet onderwijs, voor de deur. In het laatste jaar in groep 8 worden ouders en leerlingen op de hoogte gebracht door de bovenbouwleerkrachten en directie over belangrijke zaken in dit jaar.


Op Mozaïek willen we graag weten hoe onze oud-leerlingen zich verder ontwikkelen op het voortgezet onderwijs. We houden daarom regelmatig contact met de vervolgscholen.

VWO= Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs
HAVO= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VMBO tl= Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs  theoretische leerweg
VMBO gl= Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs gemengde leerweg
VMBO kbl=Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs kader-beroepsgerichte leerweg
VMBO bbl=Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs basis-beroepsgerichte leerweg
Praktijkonderwijs

De uitstroom van de afgelopen jaren:

Schooljaar 2016:
29 leerlingen naar het voortgezet onderwijs:
VWO                         4 lln   14%
HAVO                        5 lln   17%
HAVO/VMBO tl           1 lln     3%
VMBO tl                    7 lln    24%
VMBO gl/kbl              1 lln      3%
VMBO kb                   7 lln    24%
VMBO bbl                  4 lln    14%
              

Schooljaar 2017:
20 leerlingen naar het voortgezet onderwijs:

vwo/gymnasium 9 lln 45%

havo/vwo 1 ll 5%

havo 1 ll 5%

tl/havo 1 ll 5%

gl/tl 1 ll 5%

tl                              2 lln 10%

kb/gl                        1 ll 5%

kb 1 ll 5%

bb 2 lln 10%

pro 1 ll 5%