Organisatie
 

Team MKC Mozaïek
IMG_2824.JPG wordt weergegeven
In ons centrum Mozaïek zijn veel mensen bezig met het begeleiden van uw kind op weg naar volwassenheid. De pedagogisch medewerksters van dagopvang, de peuterjuffen, de medewerkers van de buitenschoolse opvang , de leerkrachten: iedereen probeert het beste uit uw kind te halen.
Naast de bekende gezichten, waar uw kind dagelijks mee te maken heeft, zijn er nog een aantal mensen die in ons centrum een belangrijke functie verrichten. Ze staan hieronder genoemd. Samen zijn we de organisatie van MKC Mozaïek.

Interne begeleider
De intern begeleidster coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben: Marjan Sebes

Coördinatoren
Deze leerkrachten coördineren een aantal groepen. Ze leiden daar de vergaderingen en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van het coördinatieteam.
Shirley Verhulst (onderbouw )
Kirsten Okhuijzen (middenbouw)
Petra te Lintelo (bovenbouw)

Vakleerkracht gymnastiek
Els Tchai verzorgt een deel van de gymnastieklessen in de groepen 3 t/m 8.
De gymlessen in de onderbouw worden deels verzorgd door de leerkrachten zelf en door Hattrick, een sportbedrijf.

Vakleerkracht muziek:
Yvette Baan verzorgt de muziek- en danslessen van groep 1 t/m 8.


Stagiaires
Een aantal leerkrachten heeft Pabo studenten in de klas. Zij zijn meestal een dag per week op school. Andere leerkrachten hebben stagiaires van het Da Vinci College. Deze stagiaires leren voor onderwijsassistent en zijn gedurende een half jaar de hele week bij ons op school.

Directie
De directie van de school bestaat uit waarnemend directeur Lenny van Chastelet en directeur Karin Groenendijk
Als u een gesprek met de directeur wilt hebben, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken.

Buiten bovenstaande mensen zijn er ook nog externe instanties die aanvullend werk verrichten in ons centrum : 

Ouder Kind coach
De ouder kind coach is Mar-Wil Janse. U kunt bij haar terecht voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders en school en soms ook aan kinderen zelf. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over opvoedingsvragen; ontwikkeling van het kind; gedragsproblemen; informatie over hulpverlenende organisaties of zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind. 

Logopedie
Alle kinderen in groep 2 worden jaarlijks gescreend door logopedistes uit Dordrecht. De ouders ontvangen thuis een schriftelijke uitslag. Als uit de uitslag blijkt dat uw kind hulp nodig heeft, dn kunt u zelf contact opnemen met logopedisten in Dordrecht.

Schoolarts en schoolverpleegkundige
De schoolarts is, samen met de schoolverpleegkundige, regelmatig op school om de kinderen te onderzoeken. Tijdens deze controles onderzoekt zij ieder kind een aantal keer in hun schoolloopbaancarrière. U wordt als ouders van te voren op de hoogte gesteld over deze controles en of uw aanwezigheid daarbij noodzakelijk is.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht
Alle scholen in Dordrecht zijn, in het kader van Passend onderwijs, aangesloten  bij het SWV Passend Onderwijs Dordrecht ( adres: Museumstraat 67, 3311XP Dordrecht).
Wilt u meer info lezen over het SWV gaat u dan naar onderstaande site:


Inspectie
Iedere basisschool in Nederland wordt eens in de 4 jaar bezocht door een inspecteur van het onderwijs. Zij zien toe of het onderwijs in Nederland van voldoende niveau is. Daartoe hanteren ze een aantal criteria. Per bezoek kunnen de criteria wijzigen. De inspectie vergelijkt de scores van het leerlingvolgsysteem met andere scholen en o.a. op grond daarvan krijgt de school een beoordeling. Dit kan voldoende, zwak of zeer zwak zijn. Bij de laatste 2 beoordelingen komt de school onder verscherpt toezicht. D.w.z. dat de inspectie de school wat vaker bezoekt en erop toeziet dat de gestelde criteria vooruit gaan.
In juni 2017 is Mozaiek bezocht door de inspectie. Na een intensieve dag hebben we een mooie rapportage ontvangen. De inspectie is tevreden over ons onderwijs en heeft geen onvolkomenheden kunnen ontdekken. Waar we heel trots op zijn is het ' GOED' voor het onderdeel: betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs. Want daar doen we het tenslotte allemaal voor: kinderen betrekken bij dat wat ze leren, zodat ze met plezier naar school gaan en zich vol vertrouwen kunnen ontwikkelen. Het gehele inspectierapport kunt u hieronder lezen.Sociaal team in Dordrecht
Dordrecht kiest ervoor om zorg en ondersteuning gebiedsgericht te organiseren in Sociale Teams. Laagdrempelig en dichtbij. De Sociale Teams zijn dé voordeur voor informatie, advies en ondersteuning. Klik voor meer informatie op de volgende link: