In MKC Mozaïek hebben we 4 heel belangrijke regels:


1. In het MKC Mozaïek accepteren en respecteren we iedereen.

2. We zorgen dat iedereen fijn en veilig kan spelen en werken.

3. We zorgen met elkaar voor een opgeruimde school.

4. We eten en drinken gezond in ons kindcentrum.

gedragsplaatje


Deze regels gelden voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij ons centrum. 
Dus of je kind, ouder, leerkracht, grootouder, overblijfmoeder of geïnteresseerde bent, voor iedereen gelden bovenstaande 4 regels.

Wij vinden het in het openbaar onderwijs belangrijk dat we ons houden aan de normen en waarden zoals die in onze maatschappij gelden.

Geef als ouder het goede voorbeeld aan uw kind: u bent voor uw kind het allerbelangrijkst in de opvoeding tot een vriendelijk en respectvol mens.

In onze schoolgids hebben we een aantal uitgebreide protocollen staan: het Gedragsprotocol ( hoe gaan we om met pesten en gepest worden); en het Protocol Schorsing en Verwijdering (Hoe gaan we om met kinderen / ouders die zich niet aan bovenstaande regels houden).

Natuurlijk hopen we dat bovenstaande protocollen zo weinig mogelijk hoeven te worden gebruikt. Als iedereen zich aan bovenstaande 4 regels houdt, dan hebben en houden we het gezellig met elkaar !