Schooltijden


Schooltijden


Schooltijden zijn uren die verplicht zijn volgens de leerplichtwet. Op Mozaïek zijn de schooltijden voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 gelijk.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag   :8.30 uur - 14.45 uur

Woensdag :   8.30 uur - 12.30 uur
De deuren gaan om 8.15 uur open.

De groepen 1 en 2 hebben 6x per jaar een roostervrije dag.

Hieronder zijn de roostervrije dagen aangegeven.

Roostervrije dagen groep 1 en 2 schooljaar 2016-2017:

10/10; 7/11; 12/12; 16/1; 13/3; 22/5; 

Studiedagen (alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij):

5/9; 5/10; 22/11; 19/6; 7/7

Verdere informatie kunt u vinden  in de schoolgids en kalender 2016-2017

Pauze:
De groepen 3 t/m 8 hebben 's morgens 15 minuten pauze. De kinderen spelen onder toezicht van een leerkracht buiten op het plein. Ook de groepen 1 en 2 spelen buiten onder toezicht van de leerkracht.

Continurooster:
Alle kinderen op Mozaïek (vanaf groep 1) blijven tussen de middag op school eten. Ieder kind neemt zijn eigen gezonde lunch en drinken mee. 

Kijkt u voor verder informatie bij :Continurooster