Schooltijden


Schooltijden


Schooltijden zijn uren die verplicht zijn volgens de leerplichtwet. Op Mozaïek zijn de schooltijden voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 gelijk.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag   :8.30 uur - 14.45 uur

Woensdag :   8.30 uur - 12.30 uur
De deuren gaan om 8.15 uur open.

De groepen 1 en 2 hebben 6x per jaar een roostervrije dag.

Hieronder zijn de roostervrije dagen aangegeven.

Roostervrije dagen groep 1 en 2 schooljaar 2017-2018:

18/9; 9/10; 6/11; 15/1; 5/3; 9/4; 4/6

Studiedagen (alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij):

20/11; 23/2; 14/3; 18/6; 13/7

Verdere informatie kunt u vinden  in de schoolgids en kalender 2017-2018

Pauze:
De groepen 3 t/m 8 hebben 's morgens 15 minuten pauze. De kinderen spelen onder toezicht van een leerkracht buiten op het plein. Ook de groepen 1 en 2 spelen buiten onder toezicht van de leerkracht.

Continurooster:
Alle kinderen op Mozaïek (vanaf groep 1) blijven tussen de middag op school eten. Ieder kind neemt zijn eigen gezonde lunch en drinken mee. 

Kijkt u voor verder informatie bij :Continurooster