Kosmisch onderwijs

Kosmisch onderwijs, wat is dat eigenlijk ??Naast leergebieden als taal, rekenen en lezen is binnen het montessorionderwijs kosmische opvoeding en - onderwijs een belangrijk leergebied. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, techniek, maar ook maatschappelijke betrokkenheid zijn hierin ondergebracht en worden niet als aparte vakken aangeleerd.

Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en derhalve onderling afhankelijk is. In de praktijk betekent dit dat een bepaald onderwerp altijd vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Met kosmisch onderwijs en kosmische opvoeding wordt al in de peutergroep begonnen.

De lessen worden altijd voor de hele groep gegeven, waarna de kinderen de lessen individueel of in groepjes kunnen verwerken.

Kosmisch en kunst:
Binnen het kosmisch onderwijs hebben we de creatieve vakken ( muziek, beeldend vormen, dans, drama, cultureel erfgoed, film en letteren) geïntegreerd. Als er in de bovenbouw bijvoorbeeld gesproken wordt over de Egyptenaren, dan maken de kinderen bij beeldend vormen een symbolisch portret van een Egyptische God, spelen ze op djembées op het ritme van Afrika, en maken een levend standbeeld van sfinxen bij drama. Alles hangt daardoor op een logische manier samen en kinderen leren zowel met hun hoofd als met hun hart en handen.


Kosmisch en Techniek :
In iedere unit staan opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van middeleeuwse kasteeltorens: onze techniektorens. De bovenbouw, middenbouw en onderbouw hebben elk een eigen verrijdbare toren, die apart van de andere torens gebruikt kan worden in de school.
In de techniektorens zitten alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen van de technieklessen. De opdrachten die de leerlingen tijdens een techniekles uitvoeren, zijn door de leerkrachten meestal gekoppeld aan een kosmische les.Alle leerkrachten hebben in het schooljaar 2009-2010 een intensieve cursus Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB-pro) gevolgd en afgerond over techniek- en wetenschapslessen op de basisschool. Hierdoor kunnen zij deze kennis op een verantwoorde manier overdragen tijdens de lessen. De technische ontwerpen krijgen meer aandacht tijdens de lessen en de school probeert voor meer materiaal te zorgen. Daarnaast is het belangrijk met leerlingen te praten over de toepassing van techniek in het dagelijks leven.