Meer Kunst en Cultuur


M.K.C. betekent ook Meer Kunst en Cultuur.MKC Mozaïek is de eerste Kunst- en Cultuurschool van Dordrecht. Samen met de Stichting ToBe, de stichting voor kunstzinnige vorming, zijn we in 2004 een samenwerkingsverband aangegaan. We hebben een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor kunst en cultuur, geïntegreerd in  het kosmisch onderwijs. Kunst - en cultuurlessen lopen als een rode draad door de kosmische onderwerpen heen.


Waarom vinden wij dit zo belangrijk ?
Er zijn vele manieren te bedenken hoe je je als mens kunt uiten. Toneelspelen, musiceren, zingen, iets maken met je handen. Op deze manier kun je je ook een onderwerp eigen maken. Leren doe je met je hoofd, maar ook met je lichaam en je hart. Wetenschappelijk is aangetoond dat kinderen door regelmatig te zingen beter kunnen leren en dat beeldend vormen en dansen bijdraagt aan een beter motorische ontwikkeling. Kinderen durven zich later meer en makkelijker te uiten als dit in het basisonderwijs al een natuurlijk onderdeel van het leren is geweest.
Hoe doen we dat ?
Vaak werken we met de hele groep ( bijvoorbeeld zingen of dansen), maar soms ook in kleine groepjes of alleen. Het gaat erom dat kinderen kennis maken met verschillende manieren van 'je kunnen uiten'. Ze leren al doende de vorm die het best bij hem past. Dit draagt bij tot de eigen persoonlijkheid van het kind.


Wat merkt u ervan ?
Kinderen zullen regelmatig thuis komen met verhalen over kosmisch- en kunstlessen.  We gaan naar een museum in Dordrecht om schilderijen te bekijken; De muziekjuf heeft weer een waanzinnig lied met ze gezongen; Kinderen kunnen vanaf groep 5 meedoen met het Mozaïekkoor; Er zijn crea-middagen; Er komen regelmatig docenten van ToBe in ons centrum voor peuter tot bovenbouwer ! Zij werken mee aan diverse kunstprojecten.Na schooltijd zijn er voor alle kinderen (vanaf groep 1 !) Doe-Mee-ateliers (lees hierover elders op de website). Als u ons centrum door loopt dan ziet u overal uitingen van kunst en cultuur.

Wij zijn er trots op om 1e kunst- en cultuurschool te zijn. We zijn ervan overtuigd dat het van enorme meerwaarde is voor de ontwikkeling van alle kinderen in ons centrum.
Klik  hieronder een filmpje over kunst en cultuur op Mozaiek :