OuderbetrokkenheidOuderbetrokkenheid


In ons centrum hebben we veel actieve ouders. Ouders die zich op de één of andere manier inzetten voor de kinderen van de school.
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij ons centrum en de dingen die wij doen.


Moet ik als ouder helpen ?
Ja en nee !
U bent niet verplicht om mee te helpen op school. Wat we wel van u vragen is belangstelling tonen voor en naar uw kind. Wat heeft uw kind gedaan/ met wie speelt hij graag/ welke werkjes interesseren hem/ vindt hij het leuk om samen te werken/........
Dit zijn vragen die u regelmatig aan uw kind kunt stellen. U laat zo aan uw kind merken dat u geïnteresseerd bent in zijn leven, in zijn wereldje.


Er zijn ook ouders die het leuk vinden om op school mee te helpen. Daar zijn wij, als team, heel blij mee. Eerlijk gezegd zouden we niet weten hoe we alle activiteiten zouden moeten doen, zonder ouderhulp.


Wat valt er dan te doen ?
U kunt helpen als: leesouder, tafel-overhoor-ouder, mee-fiets-ouder, begeleider bij excursies., contrôle van hoofdluis.
Ook hebben we een aantal werkgroepen waarin zowel ouders als leerkrachten zitten:


De Activiteitencommissie:
Zij organiseren feesten en gezellige activiteiten op school (sintviering/ eindejaarsmaaltijd/voorjaarsontbijt/zomerfeest).


De PR-werkgroep:
Deze werkgroep verzorgt de communicatie, zowel binnen de school als naar buiten. We vinden het belangrijk dat een breed publiek weet dat Dordrecht een goed en gezellig Montessori Kindcentrum heeft. De PR-groep zorgt ervoor dat de pers wordt ingelicht bij belangrijke activiteiten, zorgt voor de open dag en communiceert via de Montesstory met de ouders.


de Dok-groep:
Vrijwel elke dag zijn er ouders die in het documentatiecentrum boeken uitlenen aan de kinderen. Deze dok-ouders helpen de kinderen met het vinden van de juiste boeken; ze kopen nieuwe boeken en voeren ze in en zorgen er zo voor dat het dok 'up-to-date' blijft.


de Continurooster-werkgroep:
Omdat alle kinderen op school blijven eten tussen de middag is er een vast groep moeders die elke dag op school is om op de kinderen te passen als de leerkracht even pauze heeft. Naast toezicht houden geven ze ook de toiletten een extra schoonmaakbeurt.


Werkweekgroep:
Deze groep komt maar een paar keer per jaar bij elkaar. Zij bedenken en verzorgen met elkaar het 4-daagse kamp voor de bovenbouw en begeleiden de kinderen gedurende die 4 dagen.