Wat gaat mijn kind leren?


Wat gaat mijn kind leren?

Ieder kind wil van nature leren. Het wil net zoals mama of papa zijn en imiteert hen graag. Elk kind is nieuwsgierig en leergierig. Tijdens de eerste levensjaren is er een enorme energie en actiedrang in het kind aanwezig. Kinderen zijn uit zichzelf gemotiveerd om zich te ontwikkelen, om te leren.
De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en kunnen natuurlijk ook weer veranderen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden extra gevoelig zijn om iets te leren. Als het kind zich in zo'n 'gevoelige periode' bevindt, is het in staat op dat moment zeer intensief met iets bezig te zijn. Hij of zij ontwikkelt dat onderdeel dan heel snel. 
Het is de taak van de deskundige leerkracht om deze gevoelige perioden te begeleiden door het juiste materiaal in de juiste omgeving aan te bieden.
In Mozaïek hebben we materialen waarmee een kind zijn drang tot leren kan ontwikkelen. Zo zijn er in de onderbouw materialen voor de zintuiglijke ontwikkeling, maar ook voor de dingen van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: Hoe schenk ik een kopje in; hoe geef ik plantjes water. 

In de midden- en bovenbouw leren de kinderen ook met hulp van ontwikkelingsmaterialen. Doordat ze eerst met materialen werken, kunnen ze zien en ontdekken wat ze doen. Pas als ze begrijpen wat ze doen, gaan we over tot werken 'uit het hoofd'.

Behalve dat er (individueel) gewerkt wordt met materialen, is het belangrijk om te leren samenwerken. Van jongs af aan wordt dit samenwerken gestimuleerd. Binnen het zogenaamde 'kosmisch onderwijs' ( zie: kosmisch onderwijs en burgerschapskunde) krijgen de kinderen hier volop de gelegenheid voor.