Wat is mijn rol als ouder?De eerste schooldag is een heel belangrijk moment in het leven van het kind, maar ook in het leven van de ouders. Het kind doet een stapje voorwaarts op weg naar zelfstandigheid en als ouder doe je een stapje terug. Het kind heeft het over de juf of de meester als het thuis komt en over het spelen met zijn vriendjes. De grenzen van zijn wereld hebben zich meer naar buiten toe verlegd. Juist in deze nieuwe fase van opvoeding is het voor ouders uitermate belangrijk dat zij een school gekozen hebben waarin zij vertrouwen hebben, zowel voor hun kind als voor zichzelf.

Voor ouders met een kind in ons centrum zijn de volgende zaken het overwegen waard:
  • voel ik mij verwant met opvoedingsidealen van Maria Montessori?
  • heb ik vertrouwen in het eigen kunnen van het kind?
  • heb ik de moed om objectief naar mijn eigen kind te kijken?
  • draag ik er toe bij het kind verder te helpen op weg naar zelfstandigheid?
  • werk ik mee aan een open contact tussen school en ouders?

Openheid en gelijkwaardig zijn belangrijke begrippen in de contacten met ouders. We horen van ouders dat ze af en toe twijfelen. Ze hebben dan de neiging om meer sturing van hun kind te vragen, omdat het soms lijkt dat de ontwikkeling op z'n beloop wordt gelaten. Praat daar in ieder geval over. Meestal blijkt dat de leerkracht alles goed in de gaten heeft en een vastomlijnd plan heeft met uw kind. Het is helemaal niet gek als u soms een andere indruk krijgt; wij willen graag weten wat u er van denkt.